اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F603%2FPresence-of-Medical-Procurement-Organization-s-managers-and-staffs-in-glorious-22-Bahman-s-rally

اشتراک گذاری