اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F623%2FIntroducing-new-Managing-Director-of-Red-Crescent-Medical-Devices-Company-Dr-Balouchi-Soha-Complex-is-continuing-the-endeavor

اشتراک گذاری