اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F636%2FGreeting-the-Managing-Director-of-Fars-Red-Crescent-Society-due-to-developing-Soha-Helal-Medical-Distribution-centers-M-P-O-has-a-special-situation-in-Medical-system

اشتراک گذاری