اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F641%2FManaging-Director-of-Qatar-visited-Medicinal-abilities-and-Medical-equipment-of-Medical-Procurement-Organization-M-P-O-M-P-O-is-ready-to-export-productional-technology

اشتراک گذاری