اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F647%2FRelated-to-Tonesia-International-Health-Exhibition-Secretary-General-of-Tonesia-Red-Crescent-Society-visited-Managing-Director-of-Medical-Procurement-Organization

اشتراک گذاری