اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F678%2FInauguration-of-5-Pharmaceutical-centers-of-Medical-Procurement-Organization-M-P-O-in-Helal-week

اشتراک گذاری