اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F709%2FAnother-confirmation-on-Soha-deserve-Helal-Iran-Medical-Devices-Company-indicates-good-produce-and-free-sale

اشتراک گذاری