اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F819%2FNegotiation-to-Deputy-of-United-Nations-Secretary-General-for-release-robbed-Iranian-in-Libia

اشتراک گذاری