اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F828%2FManaging-Director-of-Health-Trading-Company-affiliated-to-Medical-Procurement-Organization-is-introduced

اشتراک گذاری