اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F837%2FWelcome-ceremony-of-Dr-Balouchi-in-Medical-Procurement-Organization-M-p-o-sweet-consequence-of-captivity-bitter-time-in-Libia-double-endeavor-to-render-services-to-the-people

اشتراک گذاری