اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F845%2FManaging-Director-of-Red-Crescent-Society-expressed-his-thanks-to-government-Foreign-Affairs-Ministry-Information-Ministry-and-Majlis-endeavors

اشتراک گذاری