اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F859%2FManaging-Director-of-M-P-O-visited-deputy-of-the-primacy-of-the-top-spiritual-leader-in-Ilam-Province

اشتراک گذاری