اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F869%2FAnnually-production-of-80-to-100-million-Catheters-in-Medical-Devices-Company

اشتراک گذاری