اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F886%2FIndipendency-in-Red-Crescent-improvement-health-indexes-and-evolution-in-medicine-and-equipment

اشتراک گذاری