اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F913%2FOn-the-breakage-embargo-lines-self-sufficiency-compaign-will-be-achieved

اشتراک گذاری