اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F944%2FPeace-and-Friendship-sign-for-Managing-Director-of-M-P-O-Respect-and-dignity-in-the-presence-of-God

اشتراک گذاری