اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F966%2FAdmiring-the-Superior-authority-of-Red-Crescent-Society-regarding-Soha-Complex-capacities

اشتراک گذاری