اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F967%2FZaher-Rostami-appreciated-big-family-of-Red-Crescent-services-in-a-letter

اشتراک گذاری