اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F969%2FOrganizing-a-committee-for-investigation-the-techniques-of-people-s-medicinal-problems-in-Medical-Procurement-Organization-M-P-O

اشتراک گذاری