اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F987%2FSuperior-Authority-of-Nepal-Society-and-Federation-in-Asia-Productional-capacities-of-Iranian-Red-Crescent-Society-is-unique

اشتراک گذاری