اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.mpo-helal.org/fa/news/3741/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری