اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.mpo-helal.org/fa/news/3903/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری