اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.olympic.ir/en/news/27728/Iranian-athlete-wins-gold-in-para-powerlifting

اشتراک گذاری