اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.olympic.ir/en/news/28152/The-1st-Sport-Environment-Festival

اشتراک گذاری