اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.opex.ir/en/news/24721/114-foreign-SMEs-ready-to-cooperate-in-Iran-s-oil-projects

اشتراک گذاری