اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.opex.ir/en/news/24950/Russia-s-Wealth-Fund-Oil-Price-War-With-U-S-Would-Hurt-Russian-Economy

اشتراک گذاری