اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.opex.ir/en/news/25329/Middle-East-Tanker-Attack-Raises-Oil-Prices

اشتراک گذاری