اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.opex.ir/en/news/25330/EU-urges-to-avoid-escalation-backs-Iran-nuclear-deal

اشتراک گذاری