اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.opex.ir/en/news/25378/South-Korea-intends-to-maintain-trade-with-Iran-Ambassador

اشتراک گذاری