اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.opex.ir%2Fen%2Fnews%2F28023%2FFive-new-investment-contracts-to-be-signed-in-Chabahar-port-Official

اشتراک گذاری