اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.opex.ir%2Fen%2Fnews%2F29141%2FTesla-Halts-Bitcoin-Car-Sales-Cites-Miners-Use-of-Fossil-Fuel

اشتراک گذاری