اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payasamanpars.ir/en/news/123/Desalination-Siraf-project-in-28000-Cubic-meters-by-national-building-company

اشتراک گذاری