اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payasamanpars.ir/en/news/124/Paya-Saman-Pars-company-Gained-134-rank-among-500-largest-companies-in-Iran-in-1994

اشتراک گذاری