اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payasamanpars.ir/en/news/125/Opening-of-the-No-1-Tunnel-of-the-White-Bridge-to-Qaemshahr-with-the-presence-Presidency-of-the-Mostazafan-Foundation-Raman-Company

اشتراک گذاری