اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payasamanpars.ir/en/news/126/Completion-of-the-construction-of-a-non-level-crossroads-in-Baghestan-on-the-agenda-of-the-National-Building-Company

اشتراک گذاری