اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payasamanpars.ir/en/news/127/Granting-the-Zarrin-Certificate-to-General-Mechanical-Company

اشتراک گذاری