اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payasamanpars.ir/en/news/128/Appreciation-from-the-National-Building-Company-in-order-to-installation-and-implementation-the-Metro-Station-1-of-Tabriz

اشتراک گذاری