اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payasamanpars.ir/en/news/129/National-Building-Company-Negotiation-in-Iraq-to-get-the-project-to-build-the-international-airport-of-Karbala

اشتراک گذاری