اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payasamanpars.ir/en/news/131/Appreciation-from-the-National-Building-Company-in-order-to-set-up-and-operate-the-Tabriz-Metro-Station-1

اشتراک گذاری