اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/1570/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b5-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86

اشتراک گذاری