اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/3605/%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84-%d8%b3%d8%b1%d8%ae%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%db%8c%d9%86%da%af%d9%84%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%87

اشتراک گذاری