اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/4189/%da%a9%d8%b4%d9%81-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری