اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/4833/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

اشتراک گذاری