اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/5221/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-141-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-Android

اشتراک گذاری