اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/5311/%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%81%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1-6-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7

اشتراک گذاری