اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/5532/%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%87-%d8%aa%d9%84%d8%ae%d9%89-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%86%d8%a7%da%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%89-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d8%a7

اشتراک گذاری