اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/7007/%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%af

اشتراک گذاری