اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/9207/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%b2%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b1%da%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری