اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.payesh8523.ir/fa/news/9338/%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86

اشتراک گذاری