اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http://www.portal.gold/fa/news/10285/FOREX-Dollar-rises-to-3-month-high-vs-yen-before-U-S-GDP-data

اشتراک گذاری